Izrađene su Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Smjernice ukazuju na specifičnosti postupanja pojedinačnih institucija u okviru spomenutog postupka, i vrlo su koristan izvor saznanja za praktičare koji rade na konretnim predmetima gdje se primjenjuju odredbe Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. Ekspertnu pomoć u izradi Smjernica su pružili tužitelji iz Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Također je i ovaj materijal distribuiran u veći broj institucija u Federaciji BiH, te postavljen na web stranice implementatora projekta i partnerskih institucija