U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 14. oktobra 2016. godine, održan je Okrugli stol na temu “Iskustva u primjeni propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“. Ovoj stručnoj raspravi je prisustvovalo 40 učesnika iz tri pravosudne institucije – Općinski sud u Sarajevu, Kantonalni sud u Sarajevu i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo. Upravo je ova ciljna grupa (sudije krivičnih odjeljenja i tužioci iz odjeljenja privrednog kriminala) bila najpozvanija da govori o iskustvima u primjeni Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i sistemskih propisa (KZ FBiH i ZKP FBiH) koji uređuju ovu oblast.
Kvalitetno organizirana i usmjerena diskusija, iznošenje iskustava kao i problema sa kojima se sudije i tužioci susreću u svome rade pomogli su u identificiranju ključnih (pre)poruka u pogledu kvalitete zakonskog okvira u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i institucionalnih kapaciteta za njegovo provođenje i poboljšanje u narednom periodu.
Nakon sadržajne diskusije na Okruglom stolu, usvojeno je nekoliko značajnih zaključaka (preuzmi), koji trebaju doprinijeti unaprijeđenju prakse i postupanja nadležnih institucija u sprovođenju propisa u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine i općenito vladavini prava u našoj državi.
Okrugli stol je organiziran u okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, uz pomoć kojeg se nastoji unaprijediti praksa postupanja velikog broja nadležnih institucija u Federaciji BiH u cilju što efikasnije primjene odredbi Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. Projekt finansijski podržava vlada Velike Britanije.
#kriminalseneisplati