Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom preuzela 103.300 eura osuđenog za organizovani kriminal

Novac oduzet od Safeta Pjanića, nekadašnjeg direktora gračaničke firme Fortuna, službenici Agencije su preuzeli iz Kantonalnog suda Tuzla  

Službenici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom danas su u Kantonalnom sudu Tuzla preuzeli 103.300 eura, novac koji je trajno oduzet od Safeta Pjanića, nekadašnjeg direktora gračaničke firme Fortuna.

Pjanić je, naime, oglašen krivim za organizovani kriminal te mu je presudom trajno oduzeta imovinska korist stečena tim krivičnim djelom u iznosu od 103.300 eura.

Preuzeti novac će biti uplaćen na račun za posebne namjene Agencije, a u narednim danima u budžet FBiH kao prihod od primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u FBiH.

Oslobođenje je, podsjećamo, pisalo o Pjaniću i kako je on, kako su tada tvrdili radnici, opljačkao 5 miliona KM iz gračaničke Fortune.

Preuzeto sa oslobodjenje.ba.