U cilju pružanja podrške Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom da uspostavi minimalne pravne, tehničke i organizacijske kapacitete za početak rada, pružena je ekspertna pomoć i podrška u razvijanju niza podzakonskih tj. provedbenih akata (pravilnici, uputstva, odluke i dr.) kako bi se ustanovile procedure upravljanja sa oduzetom imovinom, formirale interne evidencije, donijeli akti iz oblasti radnih odnosa kao pretpostavka za prijem u radni odnos službenika Agencije i sl. Sve ovo je omogućilo da Agencija, iako djeluje u minimalnim kapacitetima, može neometano pristupiti preuzimanju i upravljanju sa pojedinim oblicima imovine koja je privremeno ili trajno oduzeta od strane nadležnih sudova u Federaciji BiH