Eksperti iz regije u Sarajevu: Nova IT rješenja će olakšati praćenje nezakonito stečene imovine

Danas je u Sarajevu održana regionalna konferencija eksperata o statistici u upravljanju i oduzimanju nelegalno stečene imovine. Konferencija je okupila direktore agencija, sudije i tužioce iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, sa fokusom na predstavljanje dobrih praksi u pristupu adekvatnom praćenju podataka i evidentiranju informacija u vezi sa ovim pitanjem.

„Program AIRE centra za Zapadni Balkan i Regionalna antikorupcijska inicijativa, u sklopu regionalnog projekta saradnje na efikasnijem oduzimanju i upravljanju imovinom proizašlom iz krivičnog djela, podržanog od Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, je okupio eksperte iz oblasti efikasnijeg evidentiranja i vođenja statistike o oduzetoj imovini, kako bismo prepoznali šta to možemo zajedno raditi u region, kako povezati praktičare iz Severne Makedonije, BiH, Crne Gore i Srbije, te šta država-domaćin skupa može da predstavi i ponudi kao primere dobre obrade podataka”, kazala je Nevena Kostić, projekt menadžerica AIRE centra.

Predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH su predstavili zakonodavni model koji uređuje generiranje, prikupljanje i distribuciju statističkih podataka o oduzimanju nezakonito stečene imovine u Bosni i Hercegovini, te IT rješenja u pravosuđu koja olakšavaju prikupljanje i distribuciju statističkih podataka.

„Kroz rad AIRE centra i Regionalne antikorupcijske inicijative, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, prepoznali smo koliko je važno da predstavimo IT rješenja VSTV-a BiH jer ona zaista mogu biti putokaz za trajna rješenja i u drugim jurisdikcijama u regiji. Oduzimanje nezakonito stečene imovine je najvažniji instrument koji stoji pred sistemom krivičnog pravosuđa u borbi protiv teških oblika organiziranog kriminala. Postoje razlike u načinima kako jurisdikcije širom regije uređuju ovo pitanje, ali izazovi su isti. Ne možemo napraviti iskorak bez uzajamne saradnje policijskih, pravosudnih i drugih organa. U tom smislu, statistika i upravljanje podacima relevantnim za ovu oblast, jesu jedan od temelja te saradnje“, poručio je nacionalni koordinator projekta prof. Eldan Mujanović.

Po zaključku prvih panel diskusija, Kostić je najavila da će u narednom periodu Projekat posebnu pažnju posvetiti komuniciranju postojećih praksi prema javnosti. Istakla je uvjerenost da će adekvatno rukovođenje statistikom i podacima pokazati koliko je oduzimanje i upravljanje nelegalno stečenom imovnom.

„Važno je da vidimo šta je privremeno i trajno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela, privremene mere obezbeđenja oduzimanja, te posebne postupke za oduzimanje imovine. Potrebno je da i javnost ima dobro razumevanje šta ova pitanja donose za pravosuđe, ali i generalno za borbu protiv organizovanog kriminala. Izuzetno je korisno što na jednom mestu imamo eksperte iz prakse koji govore šta su izazovi, a šta su dobre prakse u BiH, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. AIRE centar i Regionalna antikorupcijska inicijativa će nastaviti sa organizacijom ovakvih skupova jer je ovo prilika da se regionalno povežemo i stvorimo okvir za zajedničku saradnju“, zaključila je Kostić.