EDUKACIJAULAZ NA INTERAKTIVNU EDUKATIVNU PLATFORMU

BIBLIOTEKA

U našoj digitalnoj biblioteci možete pronaći sve relevantne dokumente iz oblasti oduzimanja imovinske koristi koja je stečena krivičnim djelom. Ova sekcija interaktivne platforme olakšava pristup profesionalaca potrebnoj literaturi.

VIDEO

U video sekciji mogu se pronaći snimke obuka, a koje služe da profesionalci koji nisu prisustvovali obukama prođu kroz trening ili kao podsjetnik onima koje su obuke uspješno završili.

PREZENTACIJE

U sekciji prezentacije možete pronaći bazu svih prezentacija izrađenih tokom održavanja obuka i seminara. Između ostalih prezentacija tu su i prezentacije sa zaključcima .

ALGORITMI

Kao jedna od aktivnosti u sklopu projekata je izrada algoritama koji vizualiziraju procese prilikom  oduzimanja imovinske koristi koja je stečena krivičnim djelom. U sekciji algoritmi možete pronaći iste u digitalnoj formi.

STUDIJE SLUČAJA

Da bi na što bolji način približili iskustva iz prakse obradili smo par predmeta i predstavili ih kroz studije slučaja koje su dostupne u istoimenoj sekciji.

PROŠIRENO ODUZIMANJE

Posebnu pažnju smo usmjerili na  pitanja “proširenog” oduzimanja imovinske koristi koje još uvijek nije dovoljno primjenjivano u domaćoj pravosudnoj praksi, a kako bi se ova oblast što više približila profesionalcima koji trebaju raditi na oduzimanju i ovih oblika imovine.