Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosuđa, agencija za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom (Mostar)

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u periodu od 10 – 13. februara 2016. godine u hotelu „Mepas“, Mostar, realizirao prvu od sedam planiranih obuka u okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”. Projekt se implementira uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije. Obuka, kojoj je prisustvovalo 30 učesnika iz različitih institucija (Finansijska/financijska policija FBiH, Komisija za vrijednosne papire FBiH, Federalna uprava policije FBiH, Sudska policija FBiH, MUP-ovi Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, i Hercegovačko-neretvanske županije, kantonalni sudovi u Bihaću i Sarajevu, kantonalna tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Hercegovačko-neretvanske županije, Kantona Sarajevo, i Tuzlanskog kantona, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i dr.), je multidisciplinarnog karaktera i obuhvatila je subjekte koji su dužni da postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (Službene novine Federacije BiH, 71/14).
Osnovni cilj ove obuke ali i narednih obuka koje će se implementirati u okviru ovog projekta jeste kreiranje sveobuhvatnog i efikasnog sistema za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH. Tokom obuke je istaknuto da se u narednom periodu očekuje finaliziranje Priručnika za praktičare – oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima, a koji će biti značajan edukativni materijal za sve one profesionalce koji se bave provođenjem zakonâ o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima.
Projektne aktivnosti se realiziraju u saradnji sa strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i drugim nadležnim institucijama u Federaciji BiH. Praktični cilj projekta jeste, zapravo, povećanje broja predmeta u kojima se primjenjuje mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u nadležnim institucijama u Federaciji BiH, bilo da se radi o provedenim finansijskim istragama u tužilaštvima, donesenim rješenjima i presudama od strane nadležnih sudova, ili izvršenju presuda kojima je određeno oduzimanje takve koristi. Neophodno je naglasiti da su učesnicima obuke od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (CEST FBiH) i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom uručeni odgovarajući certifikati o završenoj obuci u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.