Dogovorena saradnja sa italijanskom Agencijom za upravljanje oduzetom imovinom

Rim, 24.XI.2015. Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) su, u okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, koji se finansira od strane vlade Velike Britanije, održali sastanak sa predstavnicima italijanske Državne agencije za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu-ANBSC (L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).
Ovaj inicijalni sastanak je realiziran posredstvom Ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini, kao znak podrške uspostavljanju vladavine prava koja je jedan od ključnih preduvjeta za članstvo naše države u Evropskoj Uniji.
Na sastanku su razmijenjene informacije o pravnom okviru koji uređuje materiju oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u dvjema državama, sa naglaskom na modalitete upravljanja sa različitim oblicima privremeno i trajno oduzete imovine u predmetima korupcije i organiziranog kriminala. U cilju osiguranja dugoročne saradnje, dogovorene su različite uzajamne aktivnosti, počev od studijske posjete u okviru koje će profesionalci iz pravosuđa i agencija za provođenje zakona iz BiH posjetiti ANBSC, zatim posjete italijanskih eksperata u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u cilju prijenosa znanja i iskustava, kao i drugi oblici saradnje. U cilju pružanja podrške ovom projektu i unaprijeđenju saradnje sa italijanskim vlastima u ovom području, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ambasade Bosne i Hercegovine u Republici Italiji, na čelu sa ministricom-savjetnicom gđom. Veselom Planinić.
Domaćin sastanka je bio direktor ANBSC, uvaženi prefekt Umberto Postiglione, dok je ispred CPRC-a sastanku prisustvovao voditelj spomenutog projekta dr. sc. Eldan Mujanović.
#kriminalseneisplati