Na XV. po redu Savjetovanju sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine koje je održano u periodu od 1. do 4. juna ove godine u Neumu, na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je organizirao posebni panel na kojem su međunarodni i domaći stručnjaci izlagali na temu primjene mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom kao efikasnog sredstva borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije.
U okviru panela koji je nosio zvanični naziv “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u domaćoj i komparativnoj sudskoj praksi”, svoja iskustva su učesnicima Savjetovanja iznijeli direktor CPRC-a prof. dr. Eldan Mujanović, koji je kroz uvodno izlaganje govorio na temu “Kriminalno-politički značaj i modaliteti normativnog uređenja instituta oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, zatim prof. dr. Miodrag N. Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sa prezentacijom “Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom: međunarodni standardi i praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine”, uvažena tužiteljica Maria Vittoria De Simone, iz Državne direkcija za borbu protiv mafije i terorizma (DNA) Republike Italije, koja je predstavila italijanska iskustva u borbi protiv mafije, sa temom “Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom kao instrument borbe protiv organiziranog kriminala u Italiji”, te cijenjene sutkinje Radmila Dragičević-Dičić, sa Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, koja je imala prezentaciju “Zakonodavna rješenja i praksa primjene mjere oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Republici Srbiji”, i Damira Delost, iz Općinskog suda u Rijeci, Republika Hrvatska, koja je govorila na temu “Oduzimanje imovinske koristi stečene počinjenjem kaznenog djela u zakonodavstvu i praksi sudova u Republici Hrvatskoj”.
Na kraju, vrlo značajan aspekt suzbijanja svih oblika prekograničnog organiziranog kriminala su u okviru spomenutog Panela kroz svoje prezentacije obradili uvažena tužiteljica Diana Kajmaković, iz Tužilaštva BiH, sa temom “Značaj zajedničkih istražnih timova za efikasno oduzimanje imovinske koristi pribavljene u predmetima prekograničnog kriminala”, i cijenjeni kolega Nikola Sladoje, iz Ministarstva pravde BiH, koji je govorio o temi “Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom kroz međunarodnu pravnu pomoć”.
Panelu je prisustvovao značajan broj od preko 200 sudija i tužilaca, kao i drugih profesionalaca iz tijela za provođenje zakona koji su imali priliku čuti najrecentnija iskustva i prakse primjene instituta “proširenog” oduzimanja imovinske koristi kao jednom od najefikasnijih instrumenata u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u savremenim uvjetima. Panel je organiziran u sklopu projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom”, koji finansira Vlada Velike Britanije.
Kao jedan od zaključaka Savjetovanja usvojen je prijedlog da se na temu proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom izradi posebna publikacija koja će poslužiti domaćim profesionalcima u pravosuđu i agencijama za sprovođenje zakona u efikasnijoj primjeni ovog instituta u njihovom postupanju na konkretnim predmetima.