Obuka na temu "Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima"

Brčko, 18-19. Oktobar 2018. godine

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH (CEST FBiH) i uz finansijsku podršku Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, Programa za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT) organizirao treću po redu obuku na temu “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima”.
Obuka je sastavni dio godišnjeg plana obuka CEST FBiH, a osim nosilaca pravosudnih funkcija istoj su prisustvovali i predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova i poreznih institucija koji učestvuju u postupcima za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Institut proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom je tokom obuke oslovljen iz teorijskog, normativnog i usporednog aspekta, sa posebnim osvrtom na iskustva u primjeni i stavove sudske prakse u Bosni i Hercegovini i okruženju. Posebno je naglašen značaj proširenog oduzimanja kao pravnog mehanizma za oduzimanja imovine koja potiče iz cjelokupne kriminalne aktivnosti, uz uvažavanje i zaštitu ljudskih prava svih sudionika u ovim postupcima.

Učesnicima su na kraju obuke uručeni i certifikati, a nosiocima pravosudnih funkcija se prisustvo ovoj edukaciji priznaje u ukupni fond obavezne godišnje edukacije.

Cilj zajedničkog rada je ukazati da #kriminalseneisplati.