Bosna i Hercegovina preuzela predsjedavanje BAMIN mrežom

U Podgorici se od 12. do 14. februara održava redovni sastanak Upravnog odbora BAMIN mreže (Balkanska međuagencijska mreža za upravljanje oduzetom imovinom). Na ovom sastanku predstavnika tijela za upravljanje oduzetom imovinom razgovara se o dosadašnjim rezultatima rada ove mreže, mogućem proširenju članstva, te budućim aktivnostima vezanim za unapređenje mehanizama za upravljanje nezakonito stečenom imovinskom koristi u regionu. 

Također, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Kenan Kapo preuzeo je predsjedavanje BAMIN-om za 2019.,  te najavio održavanje regionalne konferencije koja će se u junu ove godine održati u Bosni i Hercegovini.