Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je i ove godine partner u organizaciji XVI Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti, koje se tradicionalno održava u Neumu. U saradnji sa strukovnim udruženjima sudija i tužilaca, centrima za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i RS i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH, te advokatskim komorama FBiH i RS, u okviru Savjetovanja je organizirana i posebna panel diskusija sa prezentacijama na temu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Sudije, tužioci i drugi stručnjaci iz BiH i regiona će prezentirati svoja iskustva u primjeni zakonskih propisa u ovoj oblasti. Panel je organiziran zahvaljujući podršci partnera iz US Department of Justice & US Department of State- International Narcotics & Law Enforcement.