Kako bi se povećao obima znanja kod profesionalaca koji primjenjuju Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te općenito povećala svijest kod stručne javnosti o značaju primjene ovog instituta u njihovom svakodnevnom radu, u okviru projekta je organizirano ukupno 12 obuka koje je uspješno pohađalo preko 350 učesnika. Na svakoj obuci specifične teme vezane za ovaj postupak su prezentirali 8 edukatora tj. praktičara iz pravosuđa i profesionalaca iz akademske zajednice sa vrlo bogatim iskustvom u ovoj oblasti. Tokom obuka korišteni su ranije spomenuti edukativni materijali tj. Priručnik, Smjernice i Algoritmi, skupa sa drugim nastavnim sredstvima i pomagalima. Svi učesnici koji su uspješno završili obuke su certificirani od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i CPRC-a